MVO

Nieuw!: Omdat het zo goed met ons gaat hebben we vanuit skibril.nu besloten om meer tijd en geld te gaan besteden aan onze medemens. Wij gaan 10% van onze winst investeren in een opvanghuis in Nairobi. Afgelopen zomer hebben we vrijwilligerswerk gedaan in Kenia. Daar hebben we gedurende drie weken in meerdere ziekenhuizen medische handelingen mogen verrichten bij patiënten. Daarnaast hebben wij diverse scholen bezocht om aan leerlingen First Aid training gegeven en aan meisjes informatie verschaft over menstruatie. Wij geloven er in dat educatie de basis is om uiteindelijk uit de negatieve spiraal van armoede te komen.

Tijdens onze reis zijn hebben we een speciaal persoon ontmoet: Sumpton Davis. Sum’s moeder kon vanwege geldgebrek niet voor hem zorgen en hij is de eerste 5 jaar van zijn leven opgevoed door zijn Opa en Oma. Toen die beiden vlak achter elkaar overleden kwam hij terecht op staat in Nairobi. Gelukkig is Sum na een half jaar van straat gehaald door een Chileens echtpaar dat voor de United Nations in Nairobi werkte. Sum is uiteindelijk met zijn adoptie ouders mee naar Chili gegaan en heeft daar zijn verdere opvoeding genoten en is in de gelegenheid gesteld om naar school en naar de universiteit te gaan. Na zijn studie is Sum teruggegaan naar Kenia en is daar nu Ranger en heeft een eigen reisburo (https://africawellsholidays.com/mission-tours). Met al het geld dat Sum verdiende heeft hij een opvanghuis voor dakloze kinderen opgezet. Elk jaar heeft hij de doelstelling om een aantal kinderen van straat te halen en ze een toekomst te bieden.

Skibril.nu is een samenwerking aangegaan met Hoskam automatisering een groothandel in ICT die tegen sterk gereduceerde tarieven computers verkoopt aan ons ten behoeve van het weeshuis. Hoskam automatisering heeft ervaring met het ondersteunen van goede doelen in Kenia. Ons doel is om dit jaar 6 laptops bij elkaar te sparen voor het weeshuis van Sum. In 2021 gaan wij de computers zelf brengen en geven we minimaal 5 dagen computer onderwijs zodat de computers optimaal ingezet gaan worden in de ontwikkeling van de weeskinderen.